ANA SAYFA
KURUMSAL
BRANŞLARIMIZ
Ampute Futbol
TS Basketbol
Atıcılık
Bilek Güreşi
Okçuluk
Yüzme
Yelken
TS Tenis
Badminton
Atletizm
Oturarak Voleybol
Masa Tenisi
Halter
Boccia
Kayak
TS Dans
TS Curling
TS Eskrim
HABERLER
DUYURULAR
BASINDA BİZ
Yazılı Basın
Dijital Basın
Radyo Programları
TV Programları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
İLETİŞİM
Branşlar - Ampute Futbol
Ampute Futbol 1.Kademe Antrenörlük Kursu 24 Ağustos-06 Eylül 2016 / AKSARAY
Ampute Futbol 1.Kademe Antrenörlük kursu 24 Ağustos-06 Eylül 2016 tarihleri arasında Aksaray ilinde açılacaktır.
Federasyonumuz Ampute Futbol 1.Kademe Antrenörlük kursu 24 Ağustos-06 Eylül 2016 tarihleri arasında Aksaray ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Paralimpik Oyunlar Kamp Eğitim Merkezinde yapılacaktır. 

Kurs katılım şartlarına ve Kurs Programına Ekteki Word ve PDF
 dosyalarından ulaşabilirsiniz.

AMPUTE FUTBOL 1. KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSU
KURS YERİ : AKSARAY  
KURS TARİHİ : 24 AĞUSTOS -06 EYLÜL 2016
KURSİYERLER ; Kursa geliş ve dönüş ile Konaklama ve yeme içme giderleri kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.
KURSUN YAPILACAĞI ADRES: Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Paralimpik Oyunlar Kamp Merkezi 

KATILIM ŞARTLARI
İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Kurs düzenleme


Madde 5- (1) Antrenör eğitim kursları, Federasyonun bünyesinde yer alan spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerinin antrenör gereksinimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin talepleri esas alınarak, Federasyon tarafından düzenlenir. Gerekli hallerde, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile koordine ve işbirliği içerisinde de kurslar düzenlenebilir.
(2) Antrenör kurs ve seminerlerine katılanlardan, Yönetim Kurulunun belirleyeceği katılım payı alınır.

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
Madde 6- (1) Kademeler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcular için en az ilkokul mezunu olma şartı aranır.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair doktor raporu sunmak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

ç) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

d) Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Yönergesine göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

(2) Eğitim kurulu istediği kademede, istediği sayıda antrenör adayına kurs açabilir ancak, açılacak olan kursa katılım sayısı kurul tarafından belirlendiği takdirde yapılacak başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında; sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
Kurul belirli sayıda adayı kursa almayı planladığı takdirde kursiyer sayısını kurs öncesinde ilan edecektir.

(3) Kursa katılacaklar ile başarılı olanlardan istenecek belgeler, Federasyon tarafından belirlenir.

ANTRENÖR KURSLARINA KATILACAKLARDAN VE BAŞARILI OLACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

Madde 7- (1) Antrenör kursuna katılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Dilekçe (açık adresli)
b) Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı),
c) Federasyondan alınacak cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
ç) Federasyon tarafından belirlenen katılım payı yatırıldığına dair makbuz örneği.

(2)
Antrenör yetiştirme kurslarına başarılı olanlardan istenen belgeler;
a) 4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı)
b) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı)
c) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)
ç) Nüfus cüzdanı sureti (TC. Kimlik Nolu ve resimli)
d) Milli sporcu ise, Milli Sporcu Belgesi fotokopisi,

Kurs Katılım Ücreti Dekontu ;
200,00 TL ,
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
Garanti Bankası Anafartalar Şubesindeki TR71 0006 2000 7110 0006 2977 84 No’lu hesaba yatırılması gerekmektedir

SON MÜRACAAT TARİHİ;
19 AĞUSTOS 2016

İRTİBAT TELEFONLARI :
Orhan ERDEM Ampute Futbol Büro Branş Sorumlusu
0312 309 73 96 /97 E Mail : erdem.orhan@hotmail.com

AÇIKLAMA ; Kurs katılım ücreti yatırıldıktan sonra Dekont ile Kurs Katılım Dilekçesi Federasyonun ( 0312 ) 311 68 52 No’lu Faksına fakslanacak veya Kargo / Posta yoluyla Federasyona gönderilecektir. Evrakların asılları Kurs öncesinde Kurs Yöneticisine elden teslim edilecektir.

İndirilebilir Dosyalar
1
1.KADEME ANTRENÖR KURS KATILIM ŞARTI
İndir
2
1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU PROGRAMI
İndir
Fikstur İçin Tıklayın
Ampute Futbol Takımları
Gol Krallığı Çizelgesi İçin Tıklayın
Kart Çizelgesi İçin Tıklayın
Antrenörlerimiz
Ampute Futbol Hakkında
Yol Ücretleri ve Formlar (Bordrolar)
Gol Krallığı
Disiplin Formu
Yönergeler
Kurullarımız
Faaliyet Programı
Ampute Futbol Foto Galeriler
HIZLI MENU
Ana Sayfa
Haberler
Duyurular
Etkinlikler
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
BRANŞLARIMIZ
Ampute Futbol
Atıcılık
Atletizm
Badminton
Bilek Güreşi
Boccia
Halter
Kayak
Masa Tenisi
Okçuluk
Oturarak Voleybol
TS Basketbol
TS Curling
TS Dans
TS Eskrim
TS Tenis
Yelken
Yüzme
KURUMSAL
Federasyon Personelimiz
Belgeler ve Formlar
Önceki Başkanlar
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
Denetleme Kurulu
Genel Mevzuat
Stratejik Plan
Vizyon&Misyon
Tarihçe
Sağlık Kurulu
Email List