BİZİ TAKİP ET!

Başkanımızın Çok Önemli Basın Toplantısı

TBESF Başkanı Demirhan Şerefhan bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

BASIN AÇIKLAMASI

Sayın Basın Mensupları,

Başkanı olduğum Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve şahsım adına Sabah Gazetesi ve www.sabah.com.tr Ekonomi sayfalarında aleyhimize yapılan karalama amaçlı haberler için sizlerin huzurunuza çıkıp bilgi vermek istedim.

Sizlere dağıttığımız kitapçıklarda 2 sene içinde neleri başardığımızla ilgili özet bilgiler bulacaksınız. Konuyu daha iyi anlayabilmek için bu bilgileri okumanızda ve değerlendirmenizde fayda vardır.

Aleyhimize yapılan haberlerin en başında şahsıma ve aileme çamur atılmaktadır. Ortağı olduğum şirketimiz 1992 senesinde kurulmuş ve 23 senedir Uluslararası Nakliyat, Dış Ticaret, Enerji ve Medikal Ürünler konularında faaliyet göstermektedir. Federasyon üzerinden ticari menfaat sağlamak için kurulmuş yeni bir şirket değildir. Kaldı ki, 2012 senesinin Kasım ayında yapılan seçimli genel kurulda tüm delegeler yaptığım tüm işleri bilmekteydiler ve beni Federasyon Başkanı olarak seçtiler. Görev yaptığım 2 sene boyunca hesabını veremeyeceğim hiçbir işleme imza atmadım.

Beni federasyona 186 adet tekerlekli sandalye satmakla ve nüfuzumu kullanmakla suçladılar.Federasyon başkanlığım süresinde federasyona satılan tek bir tekerlekli sandalye mevcut değildir. Elimdeki belgelerden de göreceğiniz üzere, şirketimiz bu 186 sandalyenin 70 adetini Devlet Malzeme Ofisinin açmış olduğu ihale neticesinde satmaya hak kazanmıştır. Bu ihale kapalı zarf usulü ve açık eksiltme yoluyla yapılmıştır. Geri kalan 106 adet sandalye ise elimdeki belgeden anlayacağınız üzere bir başka kuruma en düşük teklifi vermek suretiyle satılmıştır. Sizlerin de şahit olduğunuz üzere iddia edildiği gibi federasyon üzerinden veya federasyon başkanlığı nüfuzumu kullanarak herhangi bir rant sağlamış değilim. Bir başka iddia ise, Valiliklere baskı yoluyla veya nüfuzumuzu kullanarak kendi ürünlerimizi sattığımızla ilgilidir. Ben 2 senedir ya iki ya da üç valimizi makamında ziyaret etmişimdir. Bu ziyaretlerde benimle beraber o ilde bulunan engelli kulüplerinin temsilcileri de bulunmuş ve ziyaretlerimizde kulüplerimizin sıkıntıları konuşulmuştur. Benim valilerimize kendi ürünlerimizle veya kendi firmamla ilgili bir bilgi verip vermediğimi bu ziyaretlerde bulunan kulüp temsilcilerine sorabilirsiniz. Bu konunun anılan gazetede bu şekilde yansıtılması tamamen yalan ve iftiradır.

Ben bu ülkenin çocuğuyum, kendimden önce bu vatanın ve milletimin menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Bundan önce görev yaptığım sivil toplum örgütlerinde de hep aynı felsefeyle hareket ettim. Bu dönem, federasyona bir kuruşluk fatura kesmediğim gibi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Genç Milli Takımına 30.000 Euro’luk tekerlekli sandalye sponsorluğu yaptım. Belgesi ve anlaşması elimdedir, görebilirsiniz. Bölgesel liglerden üst liglere çıkan takımlara tekerlekli sandalye hibe ettim. Kulüp oyuncularından bazılarına malzeme sponsorluğu yaptım. Bu yalan haberleri yaptıranların acaba federasyona bir kuruşluk faydası dokunmuş mudur ?

Şimdi gelelim diğer iddialara; Ben kimseye iftira atmam, somut bilgi ve belgelerle konuşurum :

Benim el vermemle seçilen ama bunu unutan eski federasyon başkanı çıkan haberde diyor ki, “ Federasyon seyahat acentesi gibi kullanılmış, federasyona çok büyük zarar verilmiş ve federasyon borç batağına batırılmış “ .

Cevap verelim; iki senedir benim federasyon aracılığıyla yurtdışına 2 kere gitmişliğim vardır, yani sene de bir kere yurt dışına çıkmışım. Yönetim kurulu üyelerimizin çoğu yurt dışına çıkmadı bile. Birçok yurtdışı faaliyetimize kafile başkanı olarak ya antrenörü görevlendirdik ya da teknik kurul başkanını görevlendirdik. Malum gazetede çıkan habere göre, Güney Kore’deki Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonasına 9 yönetici götürmüşüz, böyle bir yalanı pek sık duymazsınız. Elimdeki belgeden de göreceğiniz üzere, bu şampiyonaya ben dahil dört yönetim kurulu üyesi gitmiştir. Dört yönetim kurulu üyesi gitmesindeki en önemli sebep, Güney Kore’de şampiyona esnasında yapılan IWBF Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu seçimli genel kurulunda kulis faaliyetlerinde bulunabilmek ve milli takıma destek olabilmekti. Kaldı ki genel kurula katılan üyelerden en çok oyu alarak IWBF Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim ve milli takımımız tarihinde ilk defa Dünya 3ncüsü oldu.

Yine malum gazetenin yalan haberinde deniliyor ki, Dünya’nın dört bir yanındaki müsabakalara federasyon yöneticilerinin eş ve dostları götürüldü ve A’dan Z’ye tüm masrafları federasyona fatura edildi. SGM Teftiş Kurulu da bunu tespit etti deniliyor. Yalan haber olur ama yalanın daniskası haberle ilk defa karşılaşıyorum. Bizdeki usul şöyledir, federasyon kurullarındaki kişilerin masrafları federasyonca, diğerlerinin masrafları ise kendileri tarafından karşılanır. Bugüne kadar hiçbir yönetim kurulu üyemizin eşinin veya dostunun masrafı federasyonumuzca karşılanmamıştır. İspatı halinde görevimden istifa etmeye hazırım.

Malum gazete haberinde Federasyonu seyahat acentesi gibi kullandığımızı söyleyen eski federasyon başkanı 2012 senesinde Londra’da yapılan Paralimpik Oyunları’na hiçbir onay almadan, yönetim kurulu kararı bile olmaksızın tam 12 yöneticiyi kendisi götürmüştür. İsim listesi elimdedir, görebilirsiniz. Ayrıca yine kendi döneminde İngiltere ‘de yapılan tekerlekli sandalye basketbol şampiyonasına 6 idareci ile gitmişlerdir.

Malum gazete haberinde borç batağı içinde olduğumuzu söyleyen ve federasyonu kötü yönettiğimizi söyleyen eski federasyon başkanının dönemini inceleyen SGM Teftiş Kurulunun 26 sayfalık raporunda bakın ne yazılmış, aynen aktarıyorum : “ Federasyonun 2010 yılında 854.809.91 TL, 2011 yılında 536.626.32 TL, 2012 yılında 1.168.245.38 TL borcunun olduğu, bu borcun sürekli devredildiği, dolayısıyla Federasyon faaliyetlerinin tahmini gelire göre planlanmadığı gibi tasarrufa özen gösterilmediği; ayrıca, Federasyon giderlerinin yaklaşık %80’ni Yurt İçi ve Yurt Dışı faaliyet giderlerinin oluşturduğu, giderlerin tahakkuku aşamasında ciddi bir kontrol ve denetim sistemi kurulmadığından, Bütçeden aktarılan ve Federasyonca yaratılan kaynakların tasarrufa uygun şekilde harcandığı konusunun tereddütlü olduğu.” Bu rapor elimdedir isteyen inceleyebilir.

Kaldı eski federasyon başkanı federasyona uğramadığı son bir senedeki harcama onaylarını benim ve müfettişlerin bilgisi dahilinde benim dönemimde federasyona davet edilerek anca imzalamıştır. Müfettişlere ve federasyon personeline sorulabilir. Bu da federasyonu ve federasyon işlerini ne kadar önemsemediğinin bir göstergesidir. Ayrıca eski federasyon başkanının zamanında yapılan ve müfettişler tarafından tespit edilen mali usulsüzlüklerden dolayı federasyonun üç personeli, SGM tarafından federasyondan alınarak başka birimlere gönderilmiştir.

Malum gazete haberinde bir bankadan aldığımız sponsorluk bedelinin Güney Kore’de Dünya Üçüncüsü olan tekerlekli sandalye basketbol milli takım sporcuları yerine teknik kadroya dağıtılmasından dolayı Bankanın inceleme başlattığı yazılmış. Ayrıca hak sahibi sporcuların lisans ve kariyerlerini koruyabilmek için bu işleme sessiz kaldığından bahsedilmiş. Bu konuya da açıklık getirelim. Anılan şampiyonada dereceye girdiklerinden dolayı milli takım bu bankadan prim almaya hak kazanmıştır. Milli takım sporcuları ıslak imzalı dilekçeleriyle hak ettikleri bu primin kendi nam ve hesaplarına teknik kadroya dağıtılmasını istemişlerdir. Bu durum banka yetkililerine bildirilmiş ve onların da onayı alınarak hak edilen prim yönetim kurulumuz kararı ile teknik kadroya dağıtılmıştır. Malum gazetedeki yalan haberde yer aldığının aksine, bankadan 05.01.2015 tarihinde teyit edilen bilgiye göre bankanın bu iş ve işlemlerle ilgili herhangi bir inceleme başlatmadığı öğrenilmiştir.

Malum gazete haberinde, Federasyonun açıklanamayan harcamalar ve 2.5 Milyonu bulan borç nedeniyle mali kongresi tamamlanamadı ve bakanlık alacağını bloke etti diyor.

Elinizdeki kitapçıklar federasyonumuzun 4.Mali Olağan genel Kurulu için hazırlanmıştır. İçinde gelir gider tablolarımız, tahmini bütçelerimiz ve denetim kurulu raporlarımız bulunmaktadır. Sizlerin de göreceğiniz üzere, açıklanamayan bir harcama diye bir şey yoktur. Kaldı ki, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre SGM’nin federasyonları denetleme görevi bulunmaktadır ve bu yetkisini sıklıkla kullanmaktadır. Ayrıca denetleme kurulumuzdaki beş kişiden üçü SGM tarafından atanmış ve yazdıkları raporlardan da anlaşılacağı üzere, usulsüz hiçbir harcamamız ve işlemimiz olmamıştır.

Federasyonumuzun 4.Mali Genel Kurulu, bir kısım önceden organize olmuş kişilerin her hangi bir somut bilgiye dayanak olmaksızın, tamamen seçime götürme odaklı bir eylem içinde ibra etme hakkını kötüye kullanması ve divan kurulunun yanlı ve yanlış yönetim sergilemesi sebebiyle mahkeme tarafından bulunan daha birçok usulsüzlükten dolayı iptal edilmiş ve alınan tüm kararlar yok hükmünde sayılmıştır. Mahkeme kararı SGM ile paylaşılmış ve yönetim kurulumuz Mali Genel Kurulun 15 Şubat 2015 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.Kaldı ki, genel kurula katılan SGM gözlemcisi raporu da mahkeme kararı ile örtüşmektedir. Bununla beraber, genel kurulun iptaline sebep olan divan kuruluna 90.400,- TL’lik genel kurul giderinin rücu edilmesi için federasyonumuzca dava açılması için yönetim kurulu kararı alınmıştır.

Malum gazetede çıkan habere göre sosyal paylaşım sitelerinde, sikayette bulunan sporcuların disiplin kuruluna sevk edildiği bildiriliyor. Biz kişiliğimize, federasyon yönetimimize ve ailelerimize hakaret eden kişileri disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Önceden de böyleydi,şimdi de böyledir.Genel kurulda seçilerek gelmiş olan disiplin kurulu, mevcut mevzuata göre değerlendirmesini yapıp ceza verip vermemeye veya ne ceza verilmesine karar vermektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Federasyon başkanlığım süresindeki son iki senemiz hem sportif hem de idari olarak son derece başarılı geçmiştir. Tekerlekli Sandalye Basketboluna ilk defa sponsor bulunmuştur, Ampute Futbol branşımıza TFF’nin haricinde ilk defa sponsor bulunmuştur, malzeme yardımında sponsorlar devreye sokulmuştur, federasyonumuza arsa tahsisi konusunda çok ciddi adımlar atılmıştır, iki senede ayni ve nakdi olarak 4.5 Milyon TL’lik sponsorluk bulunmuştur, Federasyonumuza ait 2 Otobüs ve 1 Minibüs hibe yoluyla benim dönemimde sağlanmıştır. Sponsorluk gelirlerimizin bir kısmı kulüplerimizle paylaşılmıştır. Geçtiğimiz iki sene yapılamayanların yapıldığı başarılamayanların başarıldığı bir dönemdir. Milli Sporcularımız ve takımlarımız son iki senede katıldıkları uluslararası şampiyonalardan 200 ‘ün üzerinde rekor derecede madalya kazanmışlardır. Bazı kesimler bu olumlu sürece sekte vurmaya çalışmaktadır.

Netice olarak bilinmesini istiyorum ki, yalan ve etik olmayan haberlerle beni yıldırmaya veya karalamaya çalışanlar karşısında dimdik duracağım, ayrıca malum gazetenin ekonomi muhabiri, yazı işleri müdürü ve gazete hakkında ve ayrıca bu yalan haberin hazırlanmasında katkısı olan başta eski federasyon başkanı olmak üzere diğer kişilerle ilgili yasal haklarımı kullanmak için harekete geçip avukatım Osman BULDAN’a gerekli talimatı verdiğimi bilgilerinize sunarım.

Kamuoyuna Saygılarımla Duyurulur.6.1.2015

Demirhan ŞEREFHAN
Federasyon Başkanı

Duyurular

Genç Millilerimiz Junior Camp’a gidiyor.

18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Belçika’nın Blankenberge kentinde gerçekleştirilecek olan “Junior Camp” etkinliğine ülkemizden 8 sporcu katılacaktır. İlk kafilemiz Ankara’dan yola çıktı. Sporcularımıza başarılar dileriz.

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

SÜPER KUPA STATÜSÜ

2024 Sezonu Süper Kupa statüsü aşağıdadır.

Statüye aynı zamanda internet sitemizin “FORMLAR” bölümünden ulaşılabilir.

2024 SÜPER KUPA

OKUMAYA DEVAM ET

Çok Okunanlar

Copyright © 2022 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

P