BİZİ TAKİP ET!

BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 5 NO’LU KOMİSYON KARARI

5 No ‘lu komisyon kararı…

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
SEÇİM KOMİSYONU
Karar Tarihi : 20/03/2015
Karar No : 5

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun 12/02/2015 tarihli ve 2015/026 E. — 2015/054 K. sayılı kararı uyarınca 3289 sayılı Kanun, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 10/9 ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 20/5 maddeleri uyarınca Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 1. Olağanüstü Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurul toplantısının üç kişilik komisyon marifetiyle yapılması kararlaştırılmıştır.

Bahse konu karar uyarınca Av. Halil İbrahim AYÇİÇEK. Av. Coşkun DERE (SGM Hukuk Müşavirliği) ve Alparslan ÜNLÜ’ nün katılımıyla oluşturulan Komisyon 20/03/2015 günü yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

22 Mart 2015 günü saat 10:00 itibariyle yapılacak 1. Olağanüstü Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul için müracaatı bulunan Arif Ümit UZTÜRK’ün Komisyonumuza vermiş olduğu 19/03/2015 tarihli dilekçesinde de özetle; 19 Mart 2015 tarihinde üyesi ve delegesi bulunduğum Maksan Otomotiv Gençlik ve Spor Kulübünden tarafıma Federasyon Disiplin Kurulunca gönderilmiş 12.03.2015 tarih ve DİS/2014-3/517 sayılı yazısı ile “22 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen olağan mali genel kurulda….genel kurul hazirunu önünde (Federasyonun bu iş bilmez avukatı yüzünden tahkime gitmek zorunda kaldım.) demek suretiyle küçük düşürücü davranış sergilediğinden bahisle, disiplin kuruluna sevk edilmiştir.” denilerek tarafımdan savunma istenildiği, Federasyonun Disiplin Yönergesinin 15. maddesinde “Disiplin suçu teşkil eden eylemlere ilişkin dosya, Genel sekreterlikçe Disiplin Kuruluna sevk edilir.” hükmünün bulunduğu, 16. Maddesinde de “Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının disiplin kuruluna verilmesi üzerine, soruşturma başlar.” düzenlemesinin yer aldığı belirtilerek,

1- Federasyon disiplin kurulunun yukarıda bahsettiğim hukuksuz eyleminin engellenmesine,
2- 22 Mart 2015 günü yapılacak 1. Olağanüstü Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurul’da adaylığımın devam ettiğine dair bir evrakın hazırlanarak tarafıma verilmesini,
3- Şahsi garez ve kinleri ile hareket eden disiplin kurulu üyelerinin Spor Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilerek ceza verilmesi için işlem yapılmasını,
4- 22 Mart 2015 günü yapılacak 1. Olağanüstü Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurul’dan önce her hangi bir karışıklığa meydan vermemek için Komisyonunuzun Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna müracaatla konu hakkında görüş alınmasını,
talep ettiği görüldü.

Yapılan müzakere sonucunda;
01/10/2014 tarihli ve 29136 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 9. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; Federasyon Başkanı olabilmek için gereken şartlar arasında “Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak” sayılmaktadır.
Her ne kadar adı geçen hakkında birtakım iddialar sebebiyle savunma istenilmiş ise de ortada hakkında verilmiş bir ve kesinleşmiş bir ceza hükmü ya da tedbir bulunduğuna dair Komisyonumuza ulaşmış herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir.

Bu sebeplerle;
1- Komisyonumuzca 12/03/2015 tarihli ve 4 no’lu kararında belirtildiği şekliyle başkan adayı Arif Ümit UZTÜRK’ ün Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünün 9. Maddesinin üçüncü fıkrasında istenilen belgeleri sunmuş olduğu anlaşılmakla: 22 Mart 2015 günü saat 10:00 itibariyle yapılacak 1. Olağanüstü Genel Kurul ve 4. Mali Genel Kurul için bir başkan adayı olarak kabulüne ilişkin herhangi hukuksal bir engelinin bulunmadığına,
2- Federasyon Disiplin Kurulu işlemlerine karşı yapılacak itirazların çözümlenmesinde görev ve yetki SGM Tahkim Kurulu Başkanlığına ait olmakla bu konuda Komisyonumuzca karar alınmasına yer olmadığına;
3- Adı geçenin dilekçesine zikredilen Disiplin Kurulu üyelerinin Spor Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilerek ceza verilmesi için işlem yapılması talebi hakkında Komisyonumuzca karar alınmasına yer olmadığına;
4- Komisyonumuz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun 12/02/2015 tarihli ve 2015/026 E. – 2015/054 K. sayılı kararı uyarınca ile oluşturulduğundan adı geçenin Tahkim Kuruluna müracaatla konu hakkında görüş alınması yönündeki talebinin süreçte gelinen nokta itibariyle herhangi bir katkı sağlamayacağı değerlendirildiğinden, usul ekonomisi sebebiyle reddine,
5- Bu toplantıda alınan kararların Genel Müdürlük ve Federasyonun web sayfalarında ilanı ile dilekçe sahibine tebliğine,
Oybirliği ile karar verilmiştir. 20/03/2015

Seçim Komisyonu

Av. Halil İbrahim AYÇİÇEK            Av. Coşkun DERE                       Alparslan ÜNLÜ
    Komisyon Başkanı                               Üye                                      Üye (Katılmadı)

Olağanüstü Genel Kurul 5 No’lu Komisyon Kararı için Tıklayınız.

Duyurular

İlk Hazırlık Maçımızda İngiltereyi 2-1 Mağlup ettik.

İlk Hazırlık maçımızda Milli takımımız sahadan 2-1 galip ayrıldı. Takımımızın gollerini 17. ve 36. dakikalarda Ömer Güleryüz kaydederken, İngiltere 50. dakikada Heald Martin’in attığı golle farkı bire indirdi. Karşılaşma bu skorla sona ererken, milli takımımız ilk hazırlık maçında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıkları Kapsamında Antalya’da Kampa Giriyor

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını yapmak üzere sezon sonu ikinci etap kampını Antalya’da  gerçekleştirecek. Titanic Deluxe Belek Hotel’de 22-29 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan kamp, takımın Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçları da yapacağı bir kamp olacak.

Hazırlık maçı programı şu şekilde:

  • 22 Nisan 2024: Türkiye – İngiltere
  • 24 Nisan 2024: Türkiye – Özbekistan
  • 26 Nisan 2024: Türkiye – Özbekistan

 

Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

 

 

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

Ampute Futbol Milli Takımımız Kocaeli Kampını sonlandırdı.

Avrupa Şampiyonasını hazırlıkları çerçevesinde 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Kocaeli ilinde hazırlıklarına devam eden Ampute Futbol Milli takımımız buradaki çalışmalarını sonlandırarak ikinci etap kamp için Antalya’ya hareket etti.

 

 

 

OKUMAYA DEVAM ET

Çok Okunanlar

Copyright © 2022 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

P