BİZİ TAKİP ET!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı, tekerlekli sandalye basketbol ligi ve grup müsabakalarında yer
alan takımların aralarında yapacakları müsabakaların, tescili, uluslararası kural ve usullere
uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu lig ve grup müsabakalarında oynayacak
sporcuların ve takımların değişen kurallara göre müsabaka, düşme ve yükselme, diğer
konularla ilgili statü ve transfer kurallarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat, tekerlekli sandalye basketbol ligi ve grup müsabakalarında yer alan
spor kulüpleri arasında oynanacak bütün resmi ve özel müsabakalar ile meydana gelecek
itirazların karara bağlanması, lig ve grup müsabakalarına katılacak tescilli kulüplerin ve
sporcuların hak, statü, transfer hükümleri ile cezai durumlarını ve Federasyon ile ilişkilerinin
düzenlenmesini kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9’uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 01/10/2014 tarihli ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Talimat’ ta geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Disiplin kurulu: TBESF Genel Kurulu tarafından seçilerek işbu talimat ve ilgili
mevzuat çerçevesinde disiplin ihlallerini, faili cezasını tespit ve tayin hususunda
yetkili ve görevli tayin edilmiş TBESF Disiplin Kurulunu,
ç) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
d) IWBF: Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunu,
e) İl Müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
f) Kulüp: TBESF TS Basketbol liglerinde mücadele eden spor kulübünü,
g) Kulüp yöneticisi: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyeleri ve
onursal başkanı ile kulüp müdürü, genel müdür, genel sekreter gibi üst düzey kulüp
yetkililerini,
ğ) Kupa: TBESF tarafından düzenlenen erkekler ve kadınlar kategorilerindeki basketbol
kupa organizasyonlarını,

2

h) Lig ve kupa faaliyetleri: Liglerde yer alan kulüplerin müsabaka, hazırlık ve kamp
dönemi ile diğer faaliyetleri,
ı) Merkez hakem kurulu: TBESF’ na bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari ve teknik
tüm konulardan sorumlu olan kuruluşu, (MHK)
i) Müsabaka görevlisi: TBESF tarafından görevlendirilen hakemler, temsilciler, teknik
komiserler ve diğer kişileri,
j) Müsabaka öncesi: Takımların veya seyircilerin salon sınırları içine girmelerinden
itibaren müsabakanın başlama anına kadar gecen süreyi,
k) Müsabaka sonrası: Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin salon sınırları
dışına tamamen çıktıkları ana kadar gecen süreyi,
l) Özel müsabaka: Resmi müsabakalar dışında kalan, kulüpler tarafından TBESF’na
başvurarak organize edilen ve hakem atamaları TBESF tarafından yapılan müsabakaları.
m) Resmi görevli: TBESF tarafından görevlendirilen kişileri,
n) Resmi müsabaka: TBESF tarafından düzenlenen tüm müsabakaları,
o) İl temsilcisi: TBESF il temsilcilerini,
ö) Sezon: İlgili ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi müsabaka
oynanmasına kadar geçen dönemi,
p) Yönetici: Eğitim programlarını başarı ile tamamlayarak Federasyondan belge alan
kişiyi,
r) Yurt içi faaliyet: Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve bunların
eleme kademelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Müsabakalara katılma şartları
Madde 5- Müsabakalara katılacak kulüp ve sporcularda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Müsabakalara katılacak kulüplerin tescillerinin yapılmış ve takımları oluşturacak
oyuncuların da İl Müdürlükleri tarafından o yıl için onaylanmış geçerli lisanslarının alınmış
ve vize edilmiş olması ve o oyuncuya ait federasyon tarafından düzenlenmiş puan kartı olması
şarttır.
b) Tekerlekli sandalye basketbol liglerinin tüm müsabakalarında takımlar salona 12 (on iki)
oyuncu, 1 (bir) Antrenör, 1 (bir) Antrenör Yardımcısı ve özel sorumlulukları olan 7 (yedi)
takım mensubu (İdareci, Mekaniker veya Refakatçi, Doktor veya Fizyoterapist, İstatistikçi,
Tercüman, vb) ile toplam en fazla 21 (yirmi bir) kişi olarak sahaya çıkabilirler.
Federasyon her müsabaka için deplasman takımının sahada bulunan 10 (on) oyuncu, 3 (üç)
yöneticisi olmak üzere toplam en fazla 13 (on üç) kişiye deplasman yardımı adı altında ödeme
yapabilir.
c) Sahaya çıkan takımların giymekle yükümlü olduğu kıyafetler
Kulüpler, müsabakaya gelirken beraberlerinde biri açık diğeri koyu renkli olmak üzere, iki
takım forma getirmek zorundadırlar.
Formaların ön ve arkaları aynı renkte olacaktır.
Formaların ön ve arkalarında Takımlar 0, 00 ve 1’den başlamak üzere 99’a kadar forma
numarası kullanabilirler. Numaralar forma rengi ile zıt renkte rahatlıkla okunabilir şekilde

3
olacaktır. (Play-Off lar ve tüm turnuvalarda geçerlidir)
Müsabakalarda ismi fikstürde A takımı olarak yazılan takım (ev sahibi takım) açık renk
(tercihen beyaz) forma giyecektir. İki takımın anlaşması halinde bunun tersi uygulanabilir.
İsteyen kulüpler forma altına, forma ile aynı renkte olmak kaydı ile fanila giyebilirler.
Formalara uygulanacak reklamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sponsorluk mevzuatına uygun
olarak alınacaktır. Formalara uygulanacak reklamlar ve logolar numaralardan en az 5 (beş)
cm. uzakta olacaktır.
Sporcular alt kısımlarına eşofman altı giyebilirler. İsteyen kulüpler forma altına, Tüm takım
aynı renk olmak şartıyla “T-Shirt” (Fanila) giyebilir, kadın sporcular türban takabilir.
Sponsor firma veya kişi ile yapılan sözleşme örneği lig ve grup müsabakaları başlamadan
önce firma ve kişi adı ile formada kullanılacak Logo belirtilmek kaydı ile Federasyona
bildirilecektir.
Diz altı amputelerde güdük kutusu veya soket kullanımına yönelik uygulamalar ve bunun
puana yansımasına yönelik kararlar Federasyon Sağlık Kurulu tarafından verilir.
Ortez demirleri de eşofman altından fazla dışarı çıkmamalı ve karşı takıma zarar vermeyecek
şekilde olmalıdır.

Sporcuların çıplak ayakla oynamasına izin verilmez.
d) Takım kadroları
Her takım, sezon boyunca geçerli olacak kadrolarındaki Sporcu, Antrenör, İdareci ve Takım
Mensuplarını gösteren listelerini, Federasyonun belirleyeceği tarihe kadar yazılı olarak
ulaştırmak zorundadırlar.
Kulüpler, bu listeye, tescil veya vizesi yapılmış diledikleri sayıda sporcu ismi yazabilirler.
Ancak müsabakaya çıkarken bu listede yer alan isimlerden, en fazla 12 (on iki) sporcuyu
müsabaka isim listesine yazabilirler.
Devre arasında yapılan ara transferlerde, ikinci devrenin başlamasından önce son iş günü
mesai saati bitimine kadar yeni listelerini federasyona yazılı olarak vermek zorundadırlar.
Kulüpler sezon içerisinde yeni lisans (Filiz lisans) çıkardıkları sporcuları federasyona
bildirmek kaydı ile listelerine dahil edebilirler. İlk defa Lisans çıkardıkları veya boşa düşmüş
bir oyuncuyu zamana bakılmaksızın (Erteleme müsabakaları sonrası ise bu müsabakalar
hariç) oynatabilirler.
e) Müsabakaya katılacak kulüpler
Bir müsabakada yer alacak Sporcu, Antrenör, Antrenör Yardımcısı ve diğer takım
mensuplarının vizesi yapılmış lisanslarını ve Takım İsim Listesi’ni müsabaka başlama
saatinden en geç 30 dakika önce hakemlere veya Federasyon Teknik Komiserine teslim
etmek zorundadırlar.
Takımlar, sahada yer alacak sporcuların bedensel engeline göre önceden Federasyonun yetki
verdiği kişiler ve kurullar tarafından saptanmış sınıflandırma puanlarını esas alarak oynamak
zorundadırlar.
Bir takımın sahada yer alan 5 (beş) oyuncusunun toplam puanı (on dört) 14’ü (bu 5 kişi
arasında 20 (yirmi) yaş altı Genç Erkek veya Kadın sporcu yoksa) geçemez.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Müsabakalarında takımlar
müsabaka kadrolarında en fazla 12 (on iki) sporcu bulundurabilirler. Sporcular Genç Erkek

4
ve Kadın olarak karışık yer alabilirler.
Takım İsim Listesine yazılan oyuncular Kadrodaki Oyuncu,
Kadrodaki Oyunculardan sahada yer alıp, oyuna katılanlar Oyuncu,
Kenarda oturanlar ise Yedek Oyuncudurlar.
Klasifikasyon kurulu tarafından puanı değiştirilen oyuncu (yada IWBF tarafından
değiştirilen ve Federasyona bildirilen) erteleme müsabakası bile olsa puanı değiştirildiği
andan itibaren son değiştirilmiş puanı ile oynar.
f) Kadın oyuncu-genç erkek oyuncu engel puanı
Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig Takımları;
Kadrolarında bulundurdukları ve oyuncu olarak sahaya sürdükleri oyuna giren, kılasifiker
puanı 1/1,5/2/2,5 olan her kadın oyuncu için yaşına bakılmaksızın 1,5 (bir buçuk) puan,
oyuna giren kılasifiker puanı 3/3,5/4/4,5 olan her kadın oyuncu için yaşına bakılmaksızın 2
(iki) puan indirimi uygulanacaktır. Yabancı oyuncular genç erkek, kadın bu puan
indirimimden yararlanamazlar. Müsabakaların oynandığı sezonun başlama tarihinde
01.01.2002 ve sonrası doğumlu erkek oyuncular 2022-2023 sezonunda genç erkek oyuncu
statüsünde değerlendirilir ve oyuna giren her genç erkek oyuncudan puan kart’ında belirtilen
engel puanından 1 (bir) puan, takım puanı olan 14 (on dört) puandan indirim yapılarak takım
puanının 14’ü geçmeyecek şekilde oynatılmasına izin verilir.

3. Lig Takımları;
Kadrolarında bulundurdukları ve oyuncu olarak sahaya sürdükleri her kadın oyuncu için
yaşına bakılmaksızın, kılasifiker puanı 1/1,5/2/2,5 olan kadın oyuncu için yaşına
bakılmaksızın kart’ında belirtilen engel puanından 1,5 (bir buçuk) puan, kılasifiker puanı
3/3,5/4/4,5 olan her kadın oyuncu için yaşına bakılmaksızın kart’ında belirtilen engel
puanından 2 (iki) puan düşürülür. Müsabakaların oynandığı sezonun başlama tarihinde
01.01.2002 ve sonrası doğumlu erkek oyuncular 2022-2023 sezonunda genç erkek
statüsünde değerlendirilecek ve oyuna giren her genç erkek oyuncu için puan kart’ında
belirtilen engel puanından 1,5 (bir buçuk) puan, takım puanı olan 14 (on dört) puandan
indirim yapılarak takım puanının 14’ü geçmeyecek şekilde oynatılmasına izin verilir.
g) Yabancı genç erkek ve bayan oyuncu statüsü;
Liglerde takımlarda yer alan Yabancı Kadın ve Genç Erkek oyuncular Federasyonca
uygulanan puan indirimlerinden yararlanamazlar.
h) Takımlarının başında sahaya çıkacak teknik kadro 2 Antrenör + en çok 7 (yedi) takım
mensubu kişi ile toplamda 9 (dokuz) kişi olacaktır. Antrenör dışında diğer görevliler 7 (yedi)
kişiyi geçemez. İlgili kulüp, takım mensupları isim listesini, görevlerini de belirtir şekilde,
kimlik fotokopileri ve ikişer fotoğrafları ile birlikte kategorilerindeki müsabakaların ilan
edilen resmi başlama tarihinden en geç 15 (on beş) gün öncesi mesai saati bitimine kadar
Federasyon’a teslim etmek zorundadırlar.
Federasyon, kulüplerden gelen bu belgeler ile kişi ve görevini belirten tanıtım kartı
hazırlayacaktır. Takım mensupları bu kartları müsabaka süresince takmak zorundadırlar. Bu
kartı takmayan takım mensubu müsabakanın baş hakemi tarafından sahaya alınmayacaktır.
Kart ücretleri, sezonun lig statüsünde internet sitesi ile duyurulacaktır.
i) Liglerde görev alacak antrenörler ve antrenör yardımcıları her sezon lisanslarını

5

Federasyona vize ettirmekle yükümlüdürler. Lisansını vize ettirmeyen antrenörlerin takımın
başında sahaya çıkmasına izin verilmez.
Federasyon yetkili kurullarınca verilen antrenör belgesi olmayanlar liglerde antrenör olarak
sahaya çıkamazlar ve takımlarına antrenörlük yapamazlar.
Antrenör Talimatı gereği 2022-2023 sezonunda Süper Lig de görev alacak antrenörler en az
2. (ikinci) kademe, 1. Lig., 2. Lig ve 3. Ligde 1. (birinci) kademe ve üzeri antrenörler görev
yapabileceklerdir.
Antrenör lisans vize bedelleri her yıl Federasyonca belirlenir ve Lig Statüsü ile internet
sitesinde duyurulur.
Hükmen yenilgiyi gerektiren durumlar
Madde 6- Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır:
a) Federasyon tarafından ilan edilen müsabaka saatinden itibaren 15 (on beş) dakikalık ek
bekleme süresi sonunda sahada hazır bulunmamak,
b) Lisans ve puan kartlarının ibraz edilmemesi veya 5 (beş) oyuncu ve 5 (beş) nizami
müsabaka sandalyesi ile sahaya çıkılmaması, bu iki şıktan birinin nizami olmaması,
c) Toplam takım puanı 14 (on dört)'ü geçmeyen 5 (beş) oyuncu ile müsabakaya
başlayamamak,
d) Müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşma yapılarak oynandığının hakem, teknik
komiser ve varsa federasyon temsilcileri tarafından tespit edilmesi halinde,
e) Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan
sahadan çekilmek,
f) Müsabakanın başlangıcından bitimine kadar, herhangi bir bölümünde, herhangi bir amaçla
müsabakanın normal akışını etkileyecek şekilde oynamaktan kaçınmak,
g) Sahte ve yanıltıcı olarak lisans, kimlik ve puan kartı, vize edilmemiş lisans ibraz etmek,
h) Müsabaka sırasında, oyuncu, idareci, antrenör ve antrenör yardımcısı ve diğer takım
mensuplarının ayrı ayrı veya toplu olarak hakemlere, teknik komiser ve federasyon
temsilcilerine ve diğer federasyon görevlilerine sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak sonucunda
maçın başhakemi tarafından, maçı bu takım aleyhine tatil edilmesi,
i) Maçın başında yapılan kontrollerden sonra, hakemlerin dikkatsizliklerinden yararlanılarak
oyuncuları değiştirmek,
j) Cezalı durumdaki bir oyuncu, antrenör veya takım mensubunu takım isim listesine yazmak
ve/veya sahaya çıkarmak,
k) Takımın müsabakaya çıkmayacağını, federasyona resmi yazı ile o beyan etmesi,
Müsabakalar başladıktan sonra her ne sebeple olursa olsun ligden çekildiğini resmi yazı ile
bildiren kulüpler, kalan müsabakalarına çıkamazlar ve takımların çekilmeden önce
oynadıkları karşılaşmalarda rakip takıma yenilmişler ise müsabaka skorları aynen, rakip
takımı yenmişler ise müsabaka skorları (20-0) aleyhlerine tescil edilir. 2 (iki) müsabakada

6

hükmen yenik sayılan takımlar ligin kalan tüm yarışmalarından men edilir ve kalan
müsabakalarında hükmen yenik sayılırlar.
Eğer bir müsabakada, takımlardan biri sahada 2 (iki) den az oyuncu ile kalırsa, yani o takımın
sahada paslaşacak oyuncusu kalmaz ise, bu takım müsabakayı kendiliğinden yenilgi ile
kaybetmiş sayılır. Bu durum hükmen yenilgi hükümlerine girmez.
Hükmen Yenilgi kararlarını Teknik Kurul Teklif eder, Yönetim Kurulu karar verir.
Puanlama ve sıralama
Madde 7-
a) Takımların puanlaması ve sıralaması kazandıkları ve kaybettikleri maçlara göre yapılır.
Kazanan takıma 2 (iki) puan, kaybeden takıma 1 (bir) puan, hükmen yenilen takıma 0 (sıfır)
puan verilir. Kendiliğinden yenilen takım 1 (bir) puan alır.
“Takımların sıralaması aldıkları puanlara göre yapılır. İki takım arasında puan eşitliğinde bu
iki takımın ligde birbirleri ile yaptıkları maçlarda üstünlük sağlayan takım önde sayılır. Eşitlik
devam ederse ligde aralarındaki yaptıkları maçların skor farkına bakılır daha fazla skorla galip
gelen önde sayılır. Burada da eşitlik oluşursa en çok sayı atan takım önde sayılır ve puan
cetvelinde üstte yer alır.” (Tüm Play-Off larda da geçerlidir)
b) Bir müsabakada herhangi bir nedenle hükmen yenilgi durumu oluşursa;
Galip gelen takım müsabakayı 20-0 (yirmi-sıfır) kazanmış sayılır. Müsabaka sırasında
hükmen yenilgi almayı gerektirecek takım geride ise, müsabaka sonucu o anki skorla aynen
tescil edilir ve o müsabakadan 0 (sıfır) puan alır.
c) Kendiliğinden yenilgi durumu oluşursa;
Kendiliğinden yenilgi ile kaybeden takımın, rakibi önde ise o andaki skor rakibi lehine aynen
tescil edilir. Kendiliğinden yenilgi alan takımın rakibi geride ise 2-0 (iki-sıfır) olarak rakibi
lehine tescil edilir. Kazanan takım 2 (iki) puan, kendiliğinden yenilgi alan takım 1 (bir) puan
alır.
d) Müsabakalar başladıktan sonraki durum;
Sezon başladıktan sonra her ne sebeple olursa olsun lige devam edemeyen takımların, o sezon
oynamış oldukları müsabakalarda, rakibine karşı galip geldiği her müsabaka, rakip takım
lehine 20-0 (yirmi-sıfır) hükmen mağlup olarak, rakip takıma karşı mağlup olmuş ise skor
aynen tescil edilir.
Müsabakaların yeri ve saati
Madde 8-
a) Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakanın yeri, saati, hakemleri, diğer görevlileri
ve müsabakaların fikstürdeki sıralamalarını değiştirmeye yetkilidir. Kulüplerin buna itirazı
olamaz.
b) İl Müdürlükleri müsabakalarla ilgili her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
c) Müsabakaların oynanacağı salonlarda, seyircileri bilgilendirmek ve gerektiğinde ikaz
anonslarının yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılacak, en yoğun tezahüratta bile
duyulabilecek güçte bir genel anons sistemi olacaktır.

7

d) Genel anons sistemi seyircileri coşturmak veya tezahüratlarını yönlendirmek amacıyla
kullanılamaz. Aksi davranışta bulunanlar, Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
e) Bir müsabakada hakem, teknik komiser, federasyon temsilcisi veya misafir takım
oyuncularına, ya da kulüp mensuplarına, toplu ya da münferit fiili saldırı gerçekleşmesi
durumunda;
Disiplin kurulunca verilecek ceza haricinde, Federasyon Yönetim Kurulunca 5 (beş) maça
kadar saha kapatma cezası verilebilir, bu durumda;
Sahasında oynaması gereken bu maçlarını, iline en az 200 (iki yüz) kilometre uzaktaki bir
başka ilin sahasında oynar. Ceza olarak oynayacağı bu maçlarda takıma deplasman yardımı
ödenmez ve cezalı kulüp tüm giderleri kendisi karşılamak zorundadır.
f) Federasyon Yönetim Kurulu Liglerin tamamını veya herhangi bir bölümünü Olağanüstü
hallerde, Salgın Hastalıklarda, Terör ve/veya Savaş riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki
takımları güvenli bir bölgede toplayarak turnuva şeklinde, üst üste günlerde oynatarak ligin
devrelerinin tamamlanmasının kararını alabilir. Kulüplerin bu maddenin (a) fıkrası gereğince
itiraz hakkı olamaz.
Müsabakaların yönetimi
Madde 9-
a) Federasyonca düzenlenen Deplasmanlı Lig müsabakalarında;
Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig 3 (üç) Hakem, 3. Lig 2 (iki) Hakem ile yönetilir.
Final grubu oynanması durumunda, merkez hakem kurulunun teklifi ve federasyonun
onayıyla 3 (üç) orta hakem ile, tüm ligler 4 (dört) masa görevlisi veya bulunmaması
durumunda 3 (üç) masa görevlisi ile yönetilir.
Takımların puanlarını kontrol etmek teknik komiserin denetiminde masa görevlilerine aittir.
Sorumluluk ilgili takımın antrenörüne aittir.
b) Müsabakayı yönetecek hakemler Federasyon T.S. Basketbol Merkez Hakem Kurulu’nca
görevlendirilir,
c) Müsabakaların masa hakemleri ise, İl ve İlçe Hakem Kurumları’nca tayin edilir. Hakem
kurulları bulunmayan il ve ilçelerde hakemler, İl Temsilcisinin teklifi ve İl Müdürünün onayı
ile görevlendirilir.
d) Müsabakayı yönetecek orta hakemlerden birinin veya hepsinin müsabakaya
gelmemesi durumunda;
Müsabakanın federasyon temsilcisi ve/veya teknik komiseri tarafından, o anda spor salonunda
bulunan ve tekerlekli sandalye basketbol müsabakası yönetebilecek özellikte olan,
tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinden, baş hakemin onayı ile orta hakem
görevlendirilebilir.
Zorunlu hallerde baş hakem federasyon temsilcisinin ve/veya teknik komiserin onayını alarak
müsabakayı eksik hakemle de oynatılabilir,
Ancak müsabakanın federasyon temsilcisinin ve/veya teknik komiserin müsabaka başlamadan
hakemlerin yetersiz kaldığına karar verirse o müsabakayı oynatmayabilir. Bu müsabaka ile
ilgili nihai karar Teknik Kurulun görüşü alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
f) Federasyon temsilcisinin ve/veya teknik komiserin olmadığı durumlarda hakem atama
yetkisi başhakemdedir.
g) Başhakem herhangi bir nedenden dolayı gelemez veya müsabakaya çıkamaz ise,
Üçlü hakem mekaniği uygulanan durumlarda baş hakemin gelmediği durumlarda iki yardımcı
hakem arasından ikini yardımcı hakem başhakem olacaktır. Üçlü hakem mekaniği

8

uygulamalarında federasyon temsilcisinin ve/veya teknik komiserin gerekli gördüğü takdirde
üçüncü hakemi atamadan müsabakayı iki hakemle oynatabilir.
İkili hakem mekaniği uygulanan durumlarda ise, yardımcı hakem, başhakem olarak görev
yapacaktır. Federasyon Temsilcisinin ve/veya Teknik Komiserin gerekli gördüğü hallerde
mahalli bir tekerlekli sandalye basketbol hakemi bu müsabakada yardımcı hakem olarak
atanabilir.
Müsabakalarda bu durumlarda 1. karar yetkilisi Federasyon Temsilcisidir. Federasyon
temsilcisi yoksa 2. karar yetkilisi Teknik Komiser olacaktır. Federasyon Temsilcisi ve/veya
Teknik Komiser müsabakanın tek hakemle oynatılmasına karar verebilirler.
Takımların bu görevlendirme ile ilgili olarak itiraz hakları yoktur.
Yukarıda belirtilen durumlarda müsabakanın başhakemi ve teknik komiseri raporunu,
müsabaka bitiminde aynı gün içerisinde varsa federasyon temsilcisine teslim etmek veya
Federasyona ivedi iletmek zorundadırlar.
İstenmeyen olaylara karşı yaptırımlar
Madde 10-
a) Anons; Her kime karşı olursa olsun küfürlü tezahüratlar, kişilik haklarına, ailevi veya
manevi değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışların yer aldığı
sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat yapılması, meşale yakılması,
tribün kaynaklı olarak oyunu etkileyebilecek bir olay oluşması ya da sahaya yabancı veya
yanıcı madde atılması halinde, oyun derhal durdurulacaktır.
Teknik Komiser tarafından 1 (bir) numaralı anons, saha komiseri veya görevlendireceği
yetkiliye yaptırılacaktır.
b) Yukarıda bahsedilen olumsuz davranışlardan bir tanesinin 1. (birinci) anonstan sonra tekrar
meydana gelmesi halinde; oyun yeniden durdurulacaktır.
Teknik Komiser tarafından 2. (iki) numaralı anons, saha komiseri veya görevlendireceği
yetkiliye yaptırılacaktır.
c) Yukarıda bahsedilen olumsuz davranışlardan bir tanesinin 2. (ikinci) anonstan sonra tekrar
meydana gelmesi halinde, oyun bir kez daha durdurulacaktır.
3 (üç) numaralı anons, Teknik Komiser tarafından saha komiseri veya görevlendireceği
yetkiliye yaptırılacaktır. Hakemler 15 dakikalığına soyunma odasına gidecektir. 15 dakika
sonra döndüklerinde Anons gerektiren halleri devam ediyorsa başhakem tarafında tribün
boşaltma ve müsabakanın seyircisiz oynatılması denenecek (protokol hariç), ancak kolluk
kuvvetlerinin sahayı boşlatmasında yetersiz kalınması durumunda başhakem tarafından ev
sahibi takım idarecisinden tribünlerin boşaltılması ile ilgili yardım istenecek yine yetersiz
kalınması durumunda, müsabaka başhakem tarafından tatil edilebilecektir. Bu durumda
müsabakanın başhakemi ve teknik komiseri oluşan durumla ilgili mutlaka rapor tutup en kısa
sürede federasyona ulaştıracaklardır. 15 dakika sonunda hakemler sahaya döndükten sonra
oluşan durum normale dönmüşse müsabaka kaldığı yerden devam edecektir.
d) Her kime karşı olursa olsun küfürlü tezahüratlar, kişilik haklarına, ailevi veya manevi
değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışların yer aldığı sporun
ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat yapılması, meşale yakılması, tribün
kaynaklı olarak oyunu etkileyebilecek bir olay oluşması, sahaya yabancı ya da yanıcı madde
atılması durumlarından bir tanesinin üçüncü anonstan sonra tekrar meydana gelmesi halinde;
Müsabakanın başhakemi tarafından oyun yeniden durdurularak olayı çıkaran seyirci
bölümlerinin salondan çıkarılması, ilgili kulüp yöneticileri ve güvenlik sorumlulardan
istenecektir.

9

Teknik komiser ve başhakem salonu kısmi olarak boşaltmak yerine, oyunun seyircisiz
oynamanın dışında sağlıklı bir şekilde devam etme olasılığı bulunmadığına kanaat getirirlerse
veya kısmi seyirci boşaltılmasıyla olaylar yatışmıyorsa, tribünlerin tamamen boşaltılmasına
da karar verebilirler,
Bu sırada hakemler soyunma odasına gidecek ve bir kısım seyircinin veya tüm salonun
boşaltılmasını bekleyeceklerdir.
Olaylara sebep olan seyircilerin salondan boşaltılması gerçekleştiğinde müsabaka kaldığı
yerden başlayacak, aksi halde müsabaka tatil edilecektir.
Müsabaka esnasında salonda bulunan kişilerin sağlığını veya can güvenliğini tehdit
edebilecek bir olay meydana gelmesi durumunda, baş hakem tribünleri kısmi veya tamamen
boşaltabilir ya da maçı tatil edebilir.
e) Tribünlerin tamamen boşaltılması durumunda protokol bölümünde;
Müsabakanın oynandığı ilin Valisi, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Şube Müdürleri ve Devlet
Protokolünde yer alan kişiler, Federasyon yetkilileri, Basın görevlileri, Her takımın sezon
öncesinde Federasyona gönderdiği maksimum 15 (on beş) kişi ile sınırlı olan listelerinde
isimleri ve görevleri belirtilen yöneticileri, Gerekli salon görevlileri kalabilir. Bu listenin
sezon öncesi bildirilmemesi durumunda o takım yöneticileri salonu terk etmek zorundadırlar.
Sezon içinde yönetici listesinde değişiklik olması durumunda değişiklikler Federasyona resmi
yazı ile bildirilecektir.
Aşırı ses çıkaran aletlerle tezahürat
Madde 11-
a) Müsabaka öncesi ve sırasında hakemlerin düdük sesine benzer ses çıkaran aletlere ve
benzeri araçların kullanılmasına izin verilmeyecektir.
b) Salonda bu gürültü çıkaran araçların bulunduğunun görülmesi halinde, Teknik Komiserin
veya baş hakemin uyarısı ile bu araçlar salon dışına çıkartılacaktır.
c) Salonlarda seyircinin teşvik edilmesi amacıyla bando ve müzik gruplarının müzik
yapmasına izin verilebilecektir.
d) Bu gruplar ev sahibi yedek sırası arkası, pota arkası ya da konuk takım yedek sırasının
karşı tribününde yer alabileceklerdir.
e) Misafir takımın yedek sırası arkasına oturmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
f) Bu müzik grupları topun oyunda olduğu süre boyunca müzik ve anons yapamayacaklardır.
g) Aksi durumlarda Teknik Komiser ve/veya baş hakemin kararlarıyla bando ve müzik
gruplarının salon dışına çıkarılmaları ilgili takım yöneticilerinden ve güvenlik
sorumlularından istenecektir.

İtirazlar ve usulleri
Madde 12-
a) Federasyonca düzenlenen Deplasmanlı Lig müsabakalarında;

10

İtiraz gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak takım idarecisi, antrenör veya takım kaptanı
tarafından bizzat başhakeme müracaat edilerek yapılır.
İtirazın yapıldığını belirtmek için müsabaka cetvelindeki itiraz hanesi, itirazı yapan takımın
kaptanı tarafından imzalanır.
İtirazın geçerli olabilmesi için lig statülerinde duyurulan itiraz ücretini, (10 (on) sporcu-
idareci harcırah bedeli) tutanak karşılığında, ayrıntılı itiraz dilekçesi ile birlikte teknik
komiser veya federasyon görevlisine, müsabakanın bitimini takip eden en geç 15 (on beş)
dakika içerisinde vermeleri gerekmektedir. İtiraz ücreti ödenmeyen dilekçeler kabul
edilmeyecektir. İtiraz eden takım müsabaka bitimini takiben 30 dakika içinde daha detaylı
dilekçesini müsabakanın teknik komiserine veya federasyon temsilcisine vermeleri gerekir.
b) Müsabaka sırasında yapılacak itirazlar;
İlk ölü zamanda oyun durduğu anda, bizzat başhakeme bildirilerek yapılacaktır.
Her türlü itirazda, duyurulan itiraz ücreti ödenecek, ücreti ödenmeyen itirazlar
incelenmeyecektir.
c) Müsabaka cetvelinin Başhakem tarafından imzalanmasından sonra (oyun bittikten
sonra) yapılacak itirazlar;
Duyurulan itiraz ücreti ile birlikte müsabaka gününü takip eden en geç 3 (üç) iş günü mesai
saati bitimine kadar federasyona yazılı olarak yapılmak zorundadır (Örnek: Cumartesi-Pazar
günü oynanan müsabakalar ile ilgili itirazlar en geç Çarşamba günü mesai saati bitimine
kadar). Çarşamba günü oynanan bir müsabaka ile ilgili itiraz ise Pazartesi günü mesai saati
bitimine kadar yapılmak zorundadır.
d) Usulüne uygun yapılan itirazlar Teknik Kurul tarafından incelenir;
Kurul yapılan itirazla ilgili kararını yönetim kuruluna sunar, nihai karar Yönetim Kurulu
tarafından verilir.
İnceleme esnasında Teknik Kurul veya Yönetim Kurulu ilgili kurullardan görüş alabilir.
Yönetim Kurulunun kararına Tahkim Kurulu nezdinde tebliğden itibaren 10 gün içinde itiraz
edilebilir.
Reddedilen itirazların ücretleri Federasyona irat kaydedilir.
İtirazın haklı görülmesi durumunda bu ücret tutanakla birlikte takım yetkilisine veya
takımların yazılı başvuruları halinde gönderme masrafları içinden kesilerek takım banka
hesaplarına ödenir.
Oyuncu puanlamaları ile ilgili itirazlar Sağlık Kurulunca, mevzuat dikkate alınarak incelenir.
Puanlamaya itirazın ücreti hiçbir surette geri iade edilmez.
İlk 3 (üç) iş günü içerisinde yapılacak itiraz sebepleri daha sonra dilekçe verilerek itiraz
konusu maddeler genişletilemez veya değiştirilemez.
Yasal süreyi geçirmemiş olan kulüpler yeniden itiraz ücreti yatırmak suretiyle yeni bir itirazda
bulunabilirler.
e) Yarışmalarla ilgili olarak idari kuralların veya oyun kurallarının uygulaması konusunda
itiraz edilmemesi, organizasyonun sorumluluğunu üstlenmiş kurulların doğrudan
müdahalesine engel değildir.
f) Federasyonca belirlenen itiraz ücretleri her sezon lig statüsüyle internet sitesinde ilan edilir.

11

Müsabakaların ertelenmesi
Madde 13-
a) Sporcuların sayısı ne olursa olsun hastalık nedeni ertelemeler kaldırılmıştır. Ancak mücbir
sebepler (yaralanmalı takım kafilesi kazaları ve yıkıcı doğal afetler) nedeni ile Yönetim
Kurulu kararıyla müsabaka ertelenebilecektir.
b) Kulüpler toplu yaralanmalı trafik kazası olması durumunda, kaza nedeni ile yapılan
başvurularda, kolluk kuvvetlerinden alınacak kaza ve sağlık kuruluşundan alınacak yaralanma
raporlarını 3 (üç) gün içerisinde Federasyona ulaştırmakla yükümlüdürler.
c) Üç ve üçten fazla oyuncusunun merkezi sistem sınavı olması halinde erteleme talebinde
bulunabilirler. Ancak sınav nedeni ile erteleme istenmesi halinde müsabakalar ya müsabaka
öncesi Perşembe Cuma yada müsabaka sonrası pazartesi, Salı günleri oynanıp
tamamlanacaktır.
Sınav nedeni ile erteleme talep edebilmeleri için sporcunun öğrenci olduğuna ve sınav gününü
gösteren sınav belgelerini federasyona müsabakadan en az 5 (beş) gün önce yazılı olarak
göndermeleri gerekmektedir.
Yasal süresi içinde yapılmayan erteleme talepleri dikkate alınmaz.
Bir kulüpte 3 (üç) den az sporcu sınava girecekse tehir ya da saat ve tarih değişikliğine
gidilmez.
d) Fikstür belirlendikten sonra YÖK’nun veya Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu
merkezi sistem sınav tarihlerinde değişikliklere gitmesi durumunda Federasyon Yönetim
Kurulu kısmen yada toplu olarak erteleme yetkisine sahiptir.
e) Sezon takvimi belirlendikten sonra, ligler devam ederken, Uluslararası organizasyonlardaki
değişikliklerden kaynaklanan Milli Takım kamp ve müsabakalarına denk gelen tarihlerde
Federasyon Yönetim Kurulu kısmen ya da toplu olarak erteleme yetkisine sahiptir.
f) Erteleme müsabakaları federasyonun uygun gördüğü hafta içi veya hafta sonu belirlenecek
bir tarihte oynanır veya mazeretleri Teknik Kurul tarafından uygun görülmeyen durumlarda
oynanmayan o müsabaka için Yönetim Kurulu hükmen yenilgi kararı verebilir.
g) Müsabaka başladıktan sonra, zorunlu sebeplerden erteleme olmuş ise;
Erteleme müsabakası, ertelendiği dakikadan itibaren oynanır. Müsabaka kadrosu, ertelenen
müsabakadaki kadro ile oynanır.
Bu kadrodaki bir oyuncu herhangi bir nedenle oynayamayacak durumda olsa bile yerine
başka bir oyuncu ilave edilemez. Takım mensubu kişilerde değişiklik yapılamaz. Gelmeyenin
yerine başkası listeye dahil edilemez.
h) Hava atışı yapılmadan önce herhangi bir nedenle ertelenen müsabakalar;
Müsabakanın ertelendiği tarihte kulüpte lisansiyer olan oyuncular, ertelemenin oynanacağı
tarihte oynama hakkına sahiptir. Erteleme tarihinde oynama hakkı olmayan oyuncular
erteleme müsabakasında oynayamaz. Erteleme müsabakaları Federasyonun uygun gördüğü
hafta içi veya hafta sonu belirlenecek bir tarihte oynanır. Sahaya çıkamayan ve müsabaka
Başhakemi tarafından Sayı Cetvelinde hükmen yenik olarak belirtilen takımların mazeretleri,
teknik kurulun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından görüşülür. Mazeretlerinin (Kaza
ve Doğal afetler) kabul edilmesi durumunda Federasyonun belirleyeceği yer ve tarihte o
müsabaka yeniden oynanır. Mazeretleri kabul edilmez ise; hükmen mağlubiyeti tescil edilir.
i) İlk yarıda ertelenen müsabakalar 2. yarı başlamadan hafta sonu yada hafta arası oynatılarak
tamamlanır. 2. yarıda oluşan erteleme müsabakalarıda ligin bitiminden son 3 hafta öncesinde
hafta sonu veya hafta arası oynatılarak tamamlanacaktır.
Müsabakaya çıkmayan takımlara verilecek idari para cezası
Madde 14-

12

a) O yarışmaya ait tüm giderler ve her yıl lig statüsünde ilan edilen idari para cezası sahaya
çıkmayan takımın kulübünden tahsil edilir.
b) Bu para cezası takımın deplasman alacaklarından da tahsil edilebilir.
c) Sezon sonuna denk gelmesi durumunda, bir sonraki sezon alacaklarından da tahsil
edilebilir.
Mali konular
Madde 15-
Deplasmanlı Süper Lig, 1. Lig , 2. Lig ve 3. Lig;
a) Müsabakaları yöneten hakemler ve diğer görevlilerin yollukları ve harcırahları,
ilgili mevzuata göre federasyon tarafından karşılanacaktır.
b) Takımların deplasman giderleri ödemeleri, ilgili mevzuata göre federasyonca yapılabilir.

Cezalar
Madde 16-
a) Disiplin suçu işlemesi nedeniyle, müsabakalardan ihraç edilen ve hakkında rapor tutulan
sporcu, antrenör ve diğer takım mensupları Genel Sekreterlikçe Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici veya herhangi bir takım
mensubu bir sonraki karşılaşmada otomatik olarak görev alamaz.
Disiplin Kurulunca verilecek cezalar idari cezadan ayrı uygulanır.
Disiplin cezası verilen oyuncu yada kulüp mensupları bu cezalarını fikstür sıralamasına göre
çekerler. Önceden ilan edilen yarışma fikstürüne göre bir sonraki maç herhangi bir nedenle
tehir edilmiş ise cezalı kişi, tehir edilen yarışmada yer alma hakkını kaybeder. Ancak verilen
bir cezaya, erteleme müsabakası isabet ediyorsa, ceza o erteleme müsabakasında uygulanır.
Eğer cezalı kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla yarışmadan men cezası
almış ise tehir edilen yarışma da cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi tehir
edilen maçın oynanacağı tarih ne olursa olsun bu yarışmada yer alamaz.
b) Kurallar gereği kendiliğinden uygulanan cezalar;
Resmi bir müsabaka esnasında oyundan çıkarılan (diskalifiye edilen) sporcu ile saha dışı
edilen antrenör, antrenör yardımcısı ve yönetici, hakemin bu kararından sonra salon dahilinde
sahayı görmeyen bir bölgeye gitmek veya salon dışına çıkmak zorundadır. Ayrıca bu kişiler
sporcuların bulunduğu sırada soyunma odasında ve diğer sportif alanlarda bulunamazlar. Bu
kuralların müsabaka esnasında ihlali durumunda hakem müsabakayı durdurarak gerekli
uyarıyı yapar. Buna rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde
oyun müsabakanın baş hakemi tarafından tatil edilir. Bu durumda nihai karar Teknik Kurulun
teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından verilir.
c) İstisnalar:
İki sportmenlik dışı faul alması nedeniyle kurallar gereği diskalifiye olan sporcular bir sonraki
karşılaşmada yer alabilirler.
Sporcular müsabaka esnasında 1 Teknik faul ve bir sportmenlik dışı faul alan oyuncu kural
gereği diskalifiye edilecek, ancak bir sonraki müsabakada oynayabilecektir.
Müsabaka sırasında herhangi bir nedenle Oyuncunun Tekerlekli Sandalyesinde ölçüm ihlali
tespit edilmişse, Hakem tarafından diskalifiye edilen oyuncular bir sonraki müsabakada yer
alabilirler

13

d) Antrenörler, kurallar gereği;
“2C” “3B” veya “1C+2B” ile saha dışına çıkarılmışsa bir sonraki karşılaşmada görev
yapabilirler, ancak Hakem tarafından Direkt olarak diskalifiye edilen Antrenörler
otomatikman bir sonraki müsabakada görev yapamazlar.
Disiplin Kurulu tarafından ceza verilmiş ve/veya yukarıdaki hükümler kapsamında
otomatikman cezalı duruma düşmüş olan kişiler, cezalı bulundukları süre içerisinde takımların
yer aldığı resmi müsabakalarda; Takım sıralarının ve oyun sahasını çevreleyen çizgilerin beş
metre yakınında bulunamazlar. Bulunmalarına izin verilemez.
Federasyon tarafından düzenlenen, basın toplantıları da dahil olmak üzere, her türlü toplantı,
açık oturum veya panellere katılamazlar.
Cezanın uygulandığı süreçte, bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler ikinci kez
Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
Takım sıra bölgesi Uluslararası Oyun Kurallarında tarif edilmiş alan olup cezalı takım
mensupları bu tarifte yer alan sınır çizgilerinden itibaren her yönde 5 (beş) metrelik mesafe
içerisinde bulunamazlar. 5 (beş) metrelik mesafe müsabakanın resmi görevlilerinin tahminleri
doğrultusunda ve fiziki şartlara göre belirlenir ve ihlal halinde cezalı kişi uyarılır. Eylemde
ısrar edilmesi halinde ve/veya eylemin tekrarı halinde ikinci bir ikaza gerek olmadan durum
ilgili mercilere rapor edilir.
f) Disiplin Kurulunca kulüplere verilen seyircisiz oynama cezasının infazı, aşağıda listelenen
kişilerin dışında seyirci alınmaması suretiyle gerçekleştirilir:
* Müsabakanın oynandığı ilin Valisi, Gençlik ve Spor Hizmetleri il Müdürü, Şube Müdürleri
ve Devlet Protokolünde yer alan kişiler,
*Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer kurullarının üyeleri ile federasyon
personeli,
*Ev sahibi ve misafir kulüp yönetim kurulu üyeleri ile başkanları,
*Müsabakada yer alan takımların yöneticileri, antrenörleri, kadroya girememiş oyuncuları ve
teknik çalışanları,
*Her takımın sezon öncesinde Federasyona gönderdiği maksimum 15 (on beş) kişi ile sınırlı
olan listelerinde isimleri ve görevleri belirtilen yöneticileri,
*Yönetim Kurulu kararıyla seyircisiz müsabakaları izleme izni verilmiş diğer grup ve kişiler.
g) Disiplin Kurulu tarafından Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan Yönetici, Antrenör
veya yardımcıları, Takım mensupları, Sporcular, kendi müsabakasının ceza süresi bitinceye
kadar takımının müsabakasının oynandığı salona, soyunma odalarına, sahaya veya tribüne
giremez ve çıkamazlar.
Deplasmanlı liglerin oluşturulması
Madde 17-
a) Federasyon tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinin kaçar
takımla oynanacağı ligler başlamadan lig statüsü ile kulüplere duyurulur.
Liglerde küme düşecek ve bir üst lige terfi edecek takım sayısı her sezon başında lig
statüsünde ilan edilir.

14

b) Liglerde takım sayısında herhangi bir nedenle azalma olması durumunda, bir alt
kategoriden terfi edecek takım sayısı, sıralamaya dikkat edilmek koşuluyla Teknik Kurul
tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir.
c) Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligin kura çekimi başlama tarihine kadar verilen sürede
kendi ligine katılmayacağını beyan eden takımlar ertesi sezon bir alt ligden devam edebilirler,
ancak ertesi sezonda lige katılmadıkları takdirde her sene bir alt lige düştüğü varsayılarak
sıralamaya tabi tutulur.
d) Sezona katılacağını beyan edip kura çekimi sonrası, (mücbir sebepler dışında mad. f)
ligden çekilen veya kendi ligi oynanırken (buna terfi veya düşme müsabakaları dahil)
herhangi bir nedenle, (mücbir sebepler dışında mad. f) iki hükmen yenilgi alan takımlar,
oynadıkları sezondaki kalan müsabakalarını oynayamazlar ve her iki durumdada bu takımlar
ertesi sezon katılmak isteseler dahi liglere alınmazlar ve daha sonra katılmak isterlerlese
ondan sonraki sezon en alt ligden başlayabilirler.
e) Ligler başlamadan takımlardan istenen katılım yazılarında;
Süper ligde, ligden çekilen takımlar bir sonraki sezon için otomatikman1. Lige düşerler.
1. Ligde, ligden çekilen takımlar bir sonraki sezon için otomatikman 2. Lige düşerler.
2. Ligde, ligden çekilen takımlar bir sonraki sezon için otomatikman 3. Lige düşerler.
3. Ligde, ligden çekilen takımlar ve aynı sezon içinde 2 hükmen yenilgi alan takımlar bir
sonraki sezon liglere alınmaz.
f) Mücbir sebepler;
* Takımların Trafik kazası sonucu toplu yaralanmaları (Devlet hastahanesi raporu ve Polis
Raporu ile birlikte) sonucu sporcuların müsabakalara çıkma ihtimalinin kalmamış olması.
* Takımların Trafik kazası sonucu herhangi bir sporcusunun hayatını kaybetmesi.
* Doğal Afetler ve Olağanüstü durumlarda.
* Mücbir sebeplerin uygulanabilmesi için Kulüplerin hemen yazılı müracatta bulunmaları ve
yazı ile birlikte gerekli raporları 3 gün içerisinde Federasyona ulaştırması zorunludur.
* Bu ve bunun dışındaki haller Teknik Kurul incelemesi ve raporu ile Yönetim Kurulunun
vereceği kararlar kulüplere yazılı olarak bildirilir.
Kupa yarışmaları
Madde 18- Federasyon ilgili kurum ve kuruluşların başvurusu üzerine yada ilgili kurum ve
kuruluşlardan izin alınması üzerine Teknik Kurul tarafından hazırlanacak kupaya özel statü
gereğince Yönetim Kurulu kupa yarışmaları yapılmasına karar verebilir. Federasyonun Lig
organizasyonunda yer alan kulüpler Federasyonun düzenleyeceği herhangi bir kupa
organizasyonununada katılmak zorundadırlar. Katılmamakla ilgili herhangi bir mazaret ileri
süremezler. Federasyonun organize edeceği kupa organizasyonlarına davet edilen kulüpler bu
organizasyonlara katılmamaları durumunda Klüp olarak Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
Disiplin kurulundan ceza çıkması durumunda İlk resmi müsabakadan itibaren uygulanır.
Lig sıralamasının tescili ve kupa statüsü
Madde 19- Ligler bittikten sonra Teknik kurul, puan sıralamasını dikkate alarak, Lig
şampiyonunu ve diğer sıralamayı Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulunun onayından
sonra kesinleşir.
a) Süper Lig müsabakaları sonrasında ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar,
b) 1. Lig’de müsabakalar sonucunda ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar,
c) 2. Lig’de müsabakalar sonucunda ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar,
d) 3. Ligde yükselme müsabakaları sonucunda ilk 3 (üç) sırayı alan takımlar,
e) Kendi liglerinin 1.’si, 2.’si ve 3.’sü olarak kupa ve madalya almaya hak kazanırlar.
f) IWBF statüsü gereği takımların aldıkları sıralamaya göre, Süper Lig Takımları Avrupa
Kupa Müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklardır.

15

g) Bu sıralama dışında IWBF’ nun düzenlemiş olduğu turnuvalara katılmak isteyen takımlar
federasyon yetkili kurullarından izin almak kaydı ile bu organizasyona katılabilirler.
h) IWBF tarafından düzenlenen turnuvaları organize etmek isteyen takımlar tüm faaliyetlerini
içeren bir proje dosyası ile Federasyona başvurmaları gerekmektedir.
Liglerde takımların sıralama statüsü
Madde 20- (1) Takımların kendi liglerindeki sıralamada şu statü uygulanır.
a) Öncelikle sıralamada puan üstünlüğü dikkate alınır, ancak 2 veya daha fazla takımın puan
eşitliği halinde ölçü sıralaması şu şekilde olacaktır.
a1) iki takım arasında puan eşitliği olması halinde ligde birbirleriyle yaptıkları maçlardaki
galibiyet sayısında üstünlük sağlayan takım sıralamada üst sırada yer alır.
a2) iki takım arasında puan eşitliği olması ve ligde birbirleriyle yaptıkları maçlarda da
galibiyetlerinin eşit olması halinde kendi aralarındaki müsabakaların sayı farkına bakılır.
a3) a2)’de eşitlik olması halinde Kendi aralarındaki müsabakalarda daha fazla atılan sayıya
bakılır
a4) a3)’ün eşitliği halinde ligdeki /Gruptaki tüm müsabakalarındaki daha fazla sayı farkına
bakılır
a5) a4)’ün eşitliği halinde Gruptaki tüm müsabakalarda daha fazla atılan sayıya bakılır
üstünlük sağlayan takım sıralamada üst sırada yer alır.
a6) a5’de eşitlik olması halinde heyet huzurunda kura yöntemine baş vurulur. Bu durum lig
sonunda oluşursa heyetin içinde ilgili takımların yetkilisi olmalıdır. Takımlar kuraya katılmak
istemezlerse bunu federasyona resmi yazı ile bildirmekle sorumludurlar. Bunu istenen sürede
federasyona bildirmemeleri halinde kura’da bulunmayacakları kabul edilir.
b) ikiden fazla takımın puan olarak eşit olması halinde;
b1) Bu takımların kendi aralarında Lig’de birbirleriyle yaptıkları maçlardaki galibiyet
sayısında üstünlük sağlayan takım sıralamada üst sırada yer alır.
Örnek: a takımının puan eşitliği olan diğer takımlara karşı galibiyet üstünlüğü varsa
sıralamada üst sırada yer alır. (üç takımın puan eşitliği durumunda; a takımı, b ve c
takımlarına karşı ligdeki/gruptaki maçlarında galibiyet olarak üstünlük sağlamışsa a takımı
puantajda üstte yer alır.)
b2) b1’de bir üstünlük sağlanamamışsa takımların birbirleriyle yaptıkları maçlardaki sayı
farkına bakılır.
b3) b2’de de eşitlik bozulmazsa takımların birbirleriyle yaptıkları maçlarda en çok sayı atan
takım puantajda üst sırada yer alır
b4) b3’de eşitlik bozulmazsa kura yöntemiyle sıralama sağlanır.
Tv yayınları statüsü
Madde 21-
Resmi ve özel tüm tekerlekli sandalye basketbol ligi ve turnuvaları müsabakalarının
canlı veya banttan yayınlanması, Federasyonun iznine tabidir. Bu müsabakaların yayın
bantlarının tamamının bir kopyası müsabaka tarihinden itibaren 48 saat içerisinde istenildiği
takdirde, Federasyona teslim edilecektir.
Liglerin başlama ve bitiş tarihleri
Madde 22- Federasyon tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinin
başlama, ara verme ve bitiş tarihleri sezon başında Teknik Kurul tarafından hazırlanan ve
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen sezon lig statüsü ile belirlenir ve kulüplere
internet sitesi yolu ile duyurulur.

16
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yabancı uyruklu sporcular
Madde 23-
a) Takımlar, kadrolarında bay veya bayan yabancı oyuncuya yer verebilirler.
*Deplasmanlı Süper Ligde 2+1+2 (iki+bir+iki) toplam 5 (beş),
*1. ve 2. Liglerde 1+1+1 (bir+bir+bir) toplam 3 (üç),
*3. Lig müsabakalarında 1+0+1 (bir+sıfır+bir) toplam 2 (iki) yabancı sporcu
bulundurabileceklerdir.
b) Takımlar sahaya çıkaracakları 12 (on iki) kişilik müsabaka kadrolarında;
*Deplasmanlı Süper Ligde 2+1 (iki+bir), (ikisi sahada biri yedek),
*1. Lig ve 2. Ligde 1+1 (bir+bir), (biri sahada biri yedek),
*3. Ligde 1 (bir) sahada, Yabancı uyruklu sporcuya yer verebilirler ve oynatabilirler.
c) Takımlar müsabakalara yukarıda belirtilen sayıda yabancı oyuncuları ile çıkmalarına
rağmen müsabaka esnasında sahada oynayan 5 (beş) oyuncularından;
*Süper Ligde aynı anda 2 (iki),
*1. Ligde ve 2. Ligde aynı anda 1 (bir),
*3. Ligde aynı anda 1 (bir),
Oyuncusunu sahada oynatabilirler. Diğer yabancı oyuncusunu oynatmak için sahada bulunan
yabancı oyuncularından birini dışarı çıkartmak zorundadırlar.
d) Sahadaki yabancı oyuncu sayısı ihlalinin yapıldığının farkına varılması halinde hakemler;
Takımı Antrenörüne (antrenör yoksa takım kaptanına) Teknik Faul vereceklerdir. Cezayı
uygulamadan önce ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayacaklardır. İhlalin tespitinden önceki
sürede yapılan tüm fauller ve sayılar geçerli sayılacaktır. Teknik faulün cezai işlemini
uygulamasından sonra oyun devam edecektir.
e) Tekerlekli sandalye basketbol liglerinde yer alabilecek yabancı oyuncu sayısı ve statüsü,
her yıl Teknik Kurulun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla uygulanacaktır.
Avrupa kupalarında yabancı uyruklu sporcu sayısı
Madde 24- Avrupa kupalarına katılan Süper lig takımları kadrolarındaki yabancı oyunculara
ilaveten 2 (iki) yabancı oyuncu daha transfer edebilirler.
a) Bu oyuncuları, sadece Avrupa kulüpler kupalarında ve Dünya kulüpler kupalarında
oynatabileceklerdir.
b) Lig müsabakalarında ise;
Toplam 5 (beş) yabancı oyuncudan sadece 3 (üç) tanesini müsabaka kadrosuna alabilirler.
Sahadaki 5 (beş) oyuncu içinde, 2 (iki) yabancı oyuncudan fazlasına yer veremezler.
Müsabaka kadrosuna alınmayan diğer 2 (iki) yabancı oyuncusunu, daha sonraki
müsabakalarda dönüşümlü olarak oynatabilirler.
c) Bu oyuncular için de lisans çıkartılması zorunludur.
Süper Ligde son +2 yabancı oyuncu transferinde bu transferden dolayı kadrosuna dahil ettiği
her sporcu için Federasyona, sporcu başına 10.000 (on bin) Amerikan Doları ücret
ödeyeceklerdir.
Kadrolarında 3 (üç) yabancı oyuncu bulundurarak yabancı oyuncu kontenjanını dolduran
süper lig takımları yabancı statüdeki oyunculardan herhangi birisinin değişikliğine gittikleri
takdirde, bu yeni oyuncu için de federasyon hesabına 10.000 (on bin) Amerikan Doları
Karşılığı ödemek zorundadır.
1. ve 2. Liglerde kadrolarında 2 (iki) Yabancı oyuncu bulunduran, son +1 yabancı oyuncu
transferinde kadrosuna dahil ettiği 1 (bir) yabancı için 5.000 Amerikan Doları karşılığı ücret
ödeyeceklerdir.

17

Kadrolarında 2 (İki) yabancı oyuncu bulundurarak yabancı oyuncu kontenjanını dolduran 1.
ve 2. lig takımları yabancı statüdeki oyunculardan herhangi birisinin değişikliğine gittikleri
takdirde, bu yeni oyuncu için de federasyon hesabına 5.000 (beş bin) Amerikan Doları
Karşılığı ödemek zorundadır
Liglerde Yabancı Tabiyetten Türk tabiyetine geçen oyuncularla ilgili düzenleme
Madde25-
a) Yabancı Statüsünden Türk Tabiyetine geçmek isteyen oyuncuların Federasyon nezdinde
Türk statüsünde oynayabilmeleri için o oyuncuların Türk Milli Takımlarında (seçilip
seçilmemesi dikkate alınmaz) oynayabilme statülerinde olmaları gerekmektedir. Yani Türk
tabiyetine geçtiğinde başka ülkelerin Milli takımlarında en az gereken süre oynamamış olması
veya başka bir ülke tabiyetine geçmek için kendi ülke milli takımından ve IWBF’nun dan izin
yazısı alması gerekmektedir. Bu şartlara haiz olan sporcular ancak Federasyon tarafından
Türk tabiyetinde olarak değerlendirilir ve Türk olarak kabul edilir. Bu madde 2019-2020
transfer sezonu öncesinde Türk tabiyeti haklarını almış olan sporcular için uygulanmaz.
b) 2019-2020 sezonundan itibaren Liglerde yer alan takımlar kadrolarında yabancı tabiyetten
Türk tabiyetine geçen 1 (bir) den fazla oyuncuya yer veremeyeceklerdir. Takım Kadrolarında
önceki sezonlardan bu istisnaya tabi birden fazla sayıda oyuncular olsa bile 2019-2020 sezonu
dahil ileriye dönük sadece 1 (bir) Türk tabiyetine geçen oyuncu bulundurabileceklerdir. Bu
durumda kadrolarında birden fazla Türk tabiyetine geçmiş sporcu varsa sezon öncesinde
hangi tabiyetinde oynatmak istediğini Federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Süper Lig müsabakalarının görüntü kaydı zorunluluğu
Madde 26-
a) Süper lig müsabakalarında, ev sahibi kulüpler müsabakanın kamera kayıtlarını tutmak ve
aslı kendilerinde kalması koşuluyla bir suretini, Federasyon istediği taktirde 72 saat içerisinde
federasyona ulaştırmakla yükümlüdürler.
Çekim yapmayan veya çektiği müsabaka görüntülerini Federasyona göndermeyen Kulüpler
her müsabaka kaydı için lig statüsünde belirtilecek idari para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Tahakkuk ettirilen cezalar, kulüplerin alacakları deplasman yardımından Federasyonca tahsil
edilebilir.
Milli müsabakalarla ilgili hükümler
Madde 27- a) Milli Takım kadrosuna alınmasına karar verilen sporcular;
Mazereti olmaksızın Milli takım kamp ve müsabakalarına katılmayanlar veya sporcuların
katılmalarını yada bu oyuncuların şahsi yada kulüp sandalyelerini milli takım kamp ve
müsabakalarına göndermeyip engelleyen kişi veya kuruluşlar hakkında Disiplin Talimatı
hükümleri uygulanır.
Mazereti olanlar mazeretlerini Teknik Kurula bildireceklerdir.
Mazeretlerinin kabulü halinde milli takım kamp ve maç kadrosundan çıkabileceklerdir. Aksi
halde, kamp ve maç kadrosunda yer alacaklardır.
Kulüplerin özel müsabakaları ile ilgili hükümler
Madde 28-
a) Kulüp takımları yurtdışı resmi temaslarında;
IWBF’ nun hakem atadığı turnuvalarda IWBF’nun belirleyeceği hakemi, IWBF’nun hakem
ataması yapmadığı turnuva veya maçlarda TBESF TS Basketbol MHK’nun belirleyeceği bir

18

hakemi ve Federasyonun yönetim kurulunun belirleyeceği bir temsilciyi beraberlerinde
götürmek mecburiyetindedirler.
Federasyonun görevlendireceği hakemin tüm masrafları Kulüpler tarafından, gözlemcinin
veya temsilcinin tüm masrafları Federasyon tarafından karşılanır.
b) Kulüpler, Türkiye içinde yapacakları bütün özel turnuvalarda Federasyondan izin almak
zorundadırlar. Turnuvaya ait her türlü masrafları turnuvayı düzenleyen kulüp/kurum
üstlenecektir. Turnuva takvimini Federasyon Takviminden boşa kalan zamanlara göre
ayarlamak zorundadırlar. Öncelik Federasyon Müsabaka takvimindedir.
c) Kulüpler düzenlenen kupada yapılacak organizasyonun teknik ve idari işlemlerini mutlaka
Federasyonun atayacağı kişi ya da kişilerle birlikte yapmak ve birlikte hareket etmek
zorundadırlar.
d) Organizasyonda yapılacak işlerin Türkiye’nin ya da Federasyonun imajını ya da itibarını
sarsacak duruma gelmemesi için, bu organizasyonlarda birinci yetkili kişiler, Federasyonun
bu organizasyon için atayacağı kişi veya kişiler olacaktır.
e) Anlaşmazlık halinde gerekirse, Federasyon uluslararası düzeyde bu organizasyonu iade
etmeye yetkilidir.
f) Federasyonun atayacağı yetkili kişinin bu işlerle ilgili tüm masrafları turnuvayı düzenlenen
kulüp tarafından karşılanacaktır.
Uluslararası şampiyonalarda engel puanının değişmesi
Madde 29-
a) Uluslararası şampiyonalarda engel puanı değişen oyuncu,
Türkiye’de oynarken bir sporcuya, Federasyon tarafından verilen engel puanı, Uluslararası bir
turnuvada yada şampiyonada, Uluslararası Federasyon yetkili kurulları tarafından
değiştirilirse;
Puanı değişen bu oyuncu ilk resmi müsabakasından itibaren yeni puanı esas alınarak
oynatılacaktır.
İlgili kulüp, oyuncunun eski puan kartını iade etmek koşulu ile en geç 15 (on beş) gün
içerisinde yeni puan kartını çıkarmakla yükümlüdür.
b) Yukarda belirtilen şekilde puanlaması değiştirilen sporcuların puanına kulüpler
itiraz etme hakkına sahiptir.
Usulüne uygun yapılacak bu itiraz, Federasyon Klasifikasyon Kurulu tarafından
değerlendirilir.
Federasyon Klasifikasyon Kurulu sporcu hakkında Uluslararası Klasifikasyon Kurulunun
vermiş olduğu karardan farklı bir görüşe sahip olması durumunda, ilgili kulübün Uluslararası
Klasifikasyon Kuruluna Federasyon Klasifikasyon kurulu kanalıyla itiraz edebilir
*Uluslararası Federasyona puan nedeni ile itiraz eden sporcular IWBF’nun Klasifikasyon
kurulunun itirazını sonuca bağlayıncaya kadar IWBF tarafından kendisine itiraz öncesinde
verilen puanla oynamak zorundadırlar. Ancak TBESF Klasifikasyon Kuruluna yurt dışına
çıkma ihtimali kalmayan yaşlı sporcuların engel durumunun ilerlemesi veya IWBF
Klasifikasyon kurallarına göre puanı değişmesi gereken sporcuların puanları Yurtiçinde
oynamak kaydı ile Sağlık Kurulunca puanı değiştirilebilir. Burada yetki Sağlık Kurulundadır.
Ancak tekrar yurtdışına çıkarlarsa IWBF puanı uygulanacaktır.
Uluslararası Klasifikasyon Kurulunun itiraz sonrası vermiş olduğu karar nihai karardır ve
liglerimizde o karara uygun puan geçerli olacaktır.

19

c) 15 (on beş) günlük süresinde, puan değişikliğini bildirmeyen ve eski puan kartını kullanan
kulüplere, sporcuyu oynattığı her müsabaka için sporcu başına 2.500 TL (iki bin beş yüz Türk
Lirası) idari para cezası uygulanır. İdari para cezası takıma ödenen deplasman yardımından
tahsil edilebilir.
Para cezası uygulamasından sonra, Federasyonca oyuncunun eski puan kartı alınarak, yeni
puan kartı düzenlenerek kulübe iade edilir.
Olayın, kulübün tüm alacaklarının ödenmesinden sonra ortaya çıkması durumunda, bir
sonraki sezonda yapacağı deplasman yardımlarından tahsil edilebilir.
d) Sporcunun başka bir kulübe transfer olmasından sonra, olayın ortaya çıkması durumunda,
yeni kulübü sporcunun puan durumuna uygun puan kartı çıkartmak zorundadır. Sporcuya
durumuna uygun puan kartı alınması kaydı ile yeni kulübü bu durumdan etkilenmez. Aksi
davranış gösteren kulüplere de yukarıdaki cezai işlem uygulanır.
e) Minimal Engel Kriterini (MEK) yerine getiremeyen bir yandan üst ekstremite ve/veya alt
ekstremitelerde bedensel noksanlıkları olduğunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden
aldığı sağlık raporu ile kanıtlayan ve Tekerlekli Sandalya (TS) Basketbol’un temel
fundamantal özelliklerini yapabildiğimi kanıtlayan bireyler sadece Ulusal liglerde oynayabilir
ve geçmişte MEK kriterinden dolayı TS Basketbol branşında oynama hakkı kaybolan
sporcuların hakları ve puanları gerektiğinde sağlık kuruluna danışılarak aldığı şekilde geri
iade edilir.
Temsil yetkisi
Madde 30- Deplasmanlı Süper Ligde sıralamaya giren takımlar ülkemizi yurtdışında temsil
etmeye hak kazanırlar. Ancak lige katılan K.K.T.C. takımının Ligde dereceye girdiği veya
Avrupa kupalarında oynamaya hak kazandığı halde Uluslararası Organizasyon Komitesi
tarafından herhangi bir nedenle organizasyona kabul edilmemesi durumunda lig sıralaması
esas alınarak sıradaki takım ülkemizi temsil edecektir.
Liglere katılım bildirme süresi
Madde 31- Liglerde daha önce yer almış olan takımlar liglere katılıp katılmayacakları ile
ilgili dilekçelerini Federasyonun belirleyeceği tarihte mesai saati bitimine

Duyurular

Kurban Bayramı Tebrik

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

2024-2025 Sezonu Ampute Futbol Hakem ve Gözlemci Vize takvimi duyurusu

2024-2025 Sezonu Ampute Futbol Hakem ve Gözlemci Vize takvimi duyurusu

 

İlgi talimat gereği Ampute Futbol Hakem ve Gözlemcilerimizin 2024-2025 Ampute Futbol sezonu vizelerini yenilemeleri için uyulması gereken esaslar aşağıdadır.

1) Hakem ve Gözlemcilerin vize yenileme işlemleri 01 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 30 Temmuz 2024 tarihine kadar Federasyonumuza ulaşmayan hakem ve gözlemci vize belgeleri işleme alınamayacağından evrak gönderim tarihine hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

 

2) Ampute Futbol 2024-2025 sezonunda görev almak üzere sadece 2023-2024 sezon sonunda Faal hakem ve gözlemci kadrosunda yerini korumuş olan hakem ve gözlemciler vize yenileme için müracaat edebilecektir.

 

3) 2024-2025 Sezonu için Hakem ve Gözlemcilerden vize ücreti alınmayacaktır.

 

4) Tüm Gözlemciler bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı 2 adet Gözlemci bilgi formunu 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte Federasyonumuza gönderecektir.

 

5) Tüm hakemler bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı 2 adet Hakem bilgi formu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve TFF tarafından İl ve bölgesel klasmanlar için kabul edilen nitelikte sağlık raporunun aslını veya renkli fotokopisini Federasyonumuza gönderecektir.

NOTLAR 

Faal Hakem ve Gözlemciler için Ampute Futbol 2024 /2025 sezonu başlamadan önce sezon başı eğitim semineri tarih ve yeri daha sonra bildirilecektir.

Bu vize takviminde yer almayan veya yer aldığı halde uygulamada aksaklık görülen konular ve tarihlerle ilgili olarak değişiklik dâhil karar vermeye Ampute Futbol MHK yetkilidir.

Tüm Hakem ve Gözlemcilerin bu talimat ekinde yayımlanan belge ve formları kullanması zorunlu olup, farklı form ve belge kullananların vize yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

Bilgi formlarına yabancı dil girişi yapan hakem ve gözlemciler yabancı dil seviyesini gösterir belgelerini de bilgi formuna ekleyerek Federasyona gönderecektir.

Hakem ve Gözlemcilerimiz ihtiyaç halinde ibraz etmek üzere Federasyonumuza gönderdiği belgelerin birer nüshasını kendilerinde bulunduracaklardır.

Vize belgeleri kargoyla ve karşı ödemeli olmayacak şekilde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun “Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, Üçler Plaza No:126 Kat:2 Daire No: 3-4 Balgat – Çankaya / ANKARA” adresine Kargo veya APS ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi Formları Aşağıdadır;

2024-25-HAKEM-BILGI-FORMU-SAGLIK-RAPORU

 

2024-25-TBESF-GOZLEMCI-BILGI-FORMU

 

OKUMAYA DEVAM ET

Duyurular

Federasyon Başkanımızdan Bayram Mesajı

Sevgili Sporcularımız, Değerli Antrenörlerimiz, Kulüp Başkanlarımız ve Yöneticilerimiz, Kıymetli Ampute Futbol Camiası,

Mübarek Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel ve anlamlı bayramda, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum.

Sporcularımızın azmi ve başarısı, antrenörlerimizin özverili çalışmaları, kulüp başkanlarımız ve yöneticilerimizin destekleri sayesinde, her geçen gün daha büyük başarılara imza atmaktayız. Sizlerin gösterdiği gayret ve fedakarlıkla Ampute Futbol her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz.

Kurban Bayramı’nın getirdiği bereket ve huzurun, tüm hayatımıza yayılmasını ve güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Alpaslan Erkoç
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı

OKUMAYA DEVAM ET

Çok Okunanlar

Copyright © 2022 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

P